top of page

SKULEHAUGANE

Skulehaugane er eit planlagd bustadområde i haugane over Selevik skule og kunstgrasbanen i Dåfjorden.

Området har storslagen utsikt over Stokksundet og Bømlolandet i vest.

Her er det tenkt 13 einebustadtomter, samt fleirmannsbustadar.

20200917_181335 (2).jpg

Skulehaugane

Foreløpig skisse over bustadområdet.

Skissa er kun meint å gi eit inntrykk av korleis bustadområdet er tenkt.

Her er det teikna inn 13 einebustadtomter, samt eit tunområde for fleirmannsbustadar med felleshus og hage.

Annotation 2020-09-08 214143.png
bottom of page