top of page

SMIESKOGEN

Smieskogen vert eit nytt,lunt og vestvendt bustadområde i Dåfjord, med flott utsikt mot fjell, skog og Stokksundet.

Her er det planlagt 18 romslige bustadtomter, samt fleirmannsbustadar.

20210304_140900.jpg

Smieskogen

Foreløpig skisse over bustadområdet.

Skissa er kun meint å gi eit inntrykk av korleis bustadområdet er tenkt.

Her er det teikna inn 18 einebustadtomter, samt eit tunområde for fleirmannsbustadar.

Det vil også vere mogleg å tilpasse ynskjer for interessenter som kjem tidleg inn i prosjektet. (td. større tomter i bakkant av området)

Legg spesielt merke til det store friområdet i midten.

bottom of page